Kancelaria parafialna

 

Poniedziałek

8.30-10.00

 

Wtorek

15.00-18.00

 

Środa

8.30-10.00

 

Czwartek

15.00-18.00

 

Piątek

8.30-10.00

 

 

Nr wew. tel. 36 (w godzinach urzędowania)

 

UWAGA!!! NA CZAS REMONTU KANCELARIA PARAFIALNA JEST PRZENIESIONA DO DOMU PARAFIALNEGO.

 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH ORAZ POGRZEBU

 

Chrzest Święty

akt urodzenia dziecka (odpis) oryginał do wglądu,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),

jeżeli chrzestni są spoza parafii: zaświadczenia z parafii zamieszkania, dopuszczające ich do godności bycia chrzestnymi.

 

 

I Komunia Święta

 

świadectwo chrztu dziecka jeżeli dziecko nie zostało chrzczone w naszej parafii.

 

 

Bierzmowanie

 

świadectwo chrztu jeżeli chrzest odbył się w innej parafii,

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji w przypadku osób starszych.

 

 

Sakrament Małżeństwa

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO NA 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU:

 

aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
dowody osobiste
świadectwo ukończenia katechizacji (dyplom ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej, uwaga!!! nie jest tym dokumentem świadectwo ukończenia szkoły)

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) 

 

DOKUMENTY KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE (NAJPÓŹNIEJ 2 TYGODNIE PRZED ŚLUBEM):


zaświadczenia o uczestnictwie w naukach przedślubnych, Dniu Skupienia dla narzeczonych oraz o wizycie w Poradni Życia Rodzinnego.

 

 

Pogrzeb katolicki

 

akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), przekaz z parafii zamieszkania osoby zmarłej (jeśli zmarły nie jest z naszej parafii)

 

menu