Modlitwy na każdy dzień

2016-10-03 - Modlitwa do św. Józefa o dobrą żonę, męża

 

Mało kto wie, że św. Józef jest bardzo skutecznym orędownikiem 'sercowym'. Warto więc poprosić tak wielkiego orędownika o pomoc w poszukiwaniach właściwej osoby. Poniżej zamieszczamy dwie modlitwy w tych ważnych intencjach.

 

Modlitwa o dobrą żonę

 

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje serce i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłów Przedwiecznego.

Amen.

 

Modlitwa o dobrego męża

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Boża, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii.

Amen.

 

Materiał został zaczerpnięty ze strony: http://www.deon.pl/slub/narzeczenstwo/art,43,modlitwa-do-sw-jozefa-o-dobrego-meza-i-dobra-zone.html


2016-10-03 - 2. Modlitwa o uniknięcie Czyśćca

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami, i zasługami, na zadośćuczynienie za grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciągu całego mojego życia.

Chwała Ojcu…

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na naprawienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu…

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na uzupełnienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu…

 

Modlitwa zaczerpnięta z: Jezus naszym Panem/Facebook


2016-10-03 - 3. Modlitwa podczas Adoracji i podczas uroczystości Bożego Ciała

 

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56)

 

Dzięki Ci, Panie, że pozostawiłeś światu pamiątkę Twej męki, śmierci i zmartwychwstania w sakramencie Eucharystii. Cóż więcej mogłeś uczynić dla nas niż ustanowić ten sakrament przymierza? Adorujemy Ciebie, który rzeczywiście jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Wobec Twej rzeczywistej obecności oddajemy się Tobie, który przemieniasz wszystko, na co spojrzysz, i wszystko, czego dotykasz. Przyjdź i krocz pośród nas w Swej eucharystycznej postaci, jak chodziłeś między ludźmi w Galilei. Uczyń nas czcicielami w duchu i prawdzie. Naucz nas otwierać przed Tobą serce na adoracji. Panie, Ty czekasz na nas w Najświętszym Sakramencie. Naucz nas oddawać Ci nasz czas na eucharystycznej adoracji. Jeśli ten czas wydaje się nam stracony, przebacz nasz brak wiary. Gdy ofiarujemy Ci ten czas, przymnóż nam wiary i gorliwości. Naucz nas adorować Cię tu na ziemi przez wszystkie dni, aż do czasu, gdy będziemy Cię adorować bez zasłony i bez końca w niebie w obecności aniołów i wszystkich świętych.

Amen.

 

Modlitwa dzieci

Dziękuję Jezu, Ty jesteś obecny w Hostii. Ty jesteś z nami aż do skończenia świata. Uwielbiam Cię z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swych sił.

Ojcze nasz...


2016-10-03 - 4. Modlitwa do św. Dominika Savio

 

Urodził się 2 kwietnia 1842 roku w S.Giovanni di Riva niedaleko Chieri (Włochy). Ks. Bosko uważał go za wzór młodzieńczej świętości. Pius XI mówił o nim: Mały, a właściwie wielki gigant ducha. Uroczystość św. Dominika Savio, jednego z najmłodszych świętych w Kościele powszechnym, przypada 5 maja. Zarówno młodzi, jak i starsi modlą się do św. Dominika i wzywają jego pomocy. Św. Dominik jest patronem ministrantów, kobiet spodziewających się dziecka oraz małżeństw, które starają się o potomstwo.

 

Boże - Stwórco i Dawco wszelkiego życia - błagamy o Twoje hojne błogosławieństwo dla małżeństw, które proszą o upragnione potomstwo. Uświęć ich oczekiwanie, błogosław cichą nadzieję, przemień cierpienie w radość i spraw, by owoc ich ludzkiej miłości objawił się w łasce i darze nowego życia. Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Święty Dominiku Savio. Módl się za nami.

 

 

***

 

Święty mój patronie Dominiku Savio jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi. Od dawna poświęciłem się tobie, ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazywać ciebie swoim, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością. Święty Dominiku Savio roztocz, więc nade mną opiekę. Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale, wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, sprawiedliwościi umiarkowaniu, a również w pokorze, w czystości, w hojności, w łagodności, i w prawdomówności.

 

Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, módl się za mnie.

Amen.

 

 


2016-10-03 - 5. Modlitwa Jana Marii Vianneya

 

Kocham Cię, o Boże mój. I moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mojego życia. Kocham Cię, o Boże nieskończenie godny miłości, i wolałbym raczej umrzeć, kochając Cię, niż przeżyć jedną chwilę bez miłości do Ciebie. Kocham Cię, o Boże mój, i pragnę nieba jedynie dla szczęścia doskonałego kochania Ciebie. Kocham Cię, o Boże mój i lękam się piekła jedynie dlatego, że nie ma w nim tej słodkiej pociechy kochania Ciebie.

 

O Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, że Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

 

Ach! Uczyń mi łaskę cierpienia z miłości do Ciebie i kochania Cię w cierpieniu i spraw, bym oddał ducha kochając Cię i czując, że Cię kocham. Im bliżej jestem mego końca, tym bardziej Cię błagam, byś zwiększył i udoskonalił moją miłość.

 

I tak niech mi się stanie.

Amen.


2016-10-03 - 6. Modlitwa do św. Michała Archanioła

 

Modlitwa papieża Leona XIII Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

***

 

Egzorcyzm poranny (prywatny)W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu planowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkauje wam: Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Amen.


2016-10-03 - 7. Modlitwa za kapłanów

 

 

Duchu Święty - Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.

Duchu Święty - Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.

Duchu Święty - Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.

Duchu Święty - Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.

Duchu Święty - Duchu Boży spraw, by Kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości, oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty - powierzamy Ci serca kapłańskie - ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Amen.


2016-10-03 - 8. Modlitwa św. Gertrudy

 

 

Podczas jednej z wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa poniższej modlitwy, która jak oświadczył, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością, uwalnia za każdym razem z czyśćca tysiąc dusz.

 

Modlitwa Św. Gertrudy

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu.

Amen.


2016-10-03 - 9. Modlitwy do św. Charbela

 

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.

 

 

 

 

 

 

Litania do św. Charbela

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Szarbelu, módl się za nami.

 

Święty Szarbelu, żyjący Cudzie Boga - Umocnij naszą wiarę.

Święty Szarbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary...

Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie...

Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało...

Święty Szarbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko...

Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący...

Święty Szarbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata...

Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia...

Święty Szarbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat...

Święty Szarbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny...

Święty Szarbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewającydwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa...

Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający błogosławieństwami Stworzenia...

Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu...

Święty Szarbelu, Światło Oświecające Kościół Boży...

Święty Szarbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał...

Święty Szarbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych...

Święty Szarbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwalę...

Święty Szarbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie...

Święty Szarbelu, Głosie wołający i budzący sumienia...

Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia...

Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka...

Święty Szarbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów...

Święty Szarbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo...

Baranku Boży… (3x)

 

P. Módl się za nami św. Szarbelu, wielki Pustelniku Boga

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty św. Szarbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im Miłosierdzie.

 

Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest ko­nieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Szarbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski o którą Cię prosimy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

 

Nowenna do Św. Charbela

 

Dzień I

O cudowny Święty Charbelu, z którego nieskazitelnego ciała, które przeciwstawiło się zepsuciu, promieniej woń Niebieska, przyjdź na mój ratunek i udziel mi od Boga łaski, której potrzebuję (wymienić łaskę).

Amen.

 

Święty Charbelu módl się za mnie.

 

O Panie, który obdarzyłeś Świętego Charbela łaską wiary, błagam byś obdarzył mnie za Jego pośrednictwem Boską łaską życia zgodnie z Twoimi przykazaniami i Biblią.

Chwała Bogu na wieki wieków.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień II

Święty Charbelu, męczenniku życia zakonnego, który doświadczył cierpienia i którego Pan Jezus uczynił świecącym znakiem, uciekam się do Ciebie i proszę za Twoim pośrednictwem o łaskę (wymienić łaskę).

Zawierzam Tobie.

Amen.

 

Święty Charbelu, wazo wonności wstaw się za mną.

 

Boże pełen dobroczynności, który nagrodziłeś Charbela mocą sprawiania cudów, miej miłosierdzie nade mną i obdarz mnie tym, o co proszę za Jego pośrednictwem.

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień III

Umiłowany Święty Charbelu, który świecisz jak jasna gwiazda na niebie kościoła, oświeć moją drogę i umocnij moją nadzieję. Ciebie proszę o łaskę (wymienić łaskę).

Proś o to ukrzyżowanego Jezusa, którego nieustannie czcisz.

Amen.

 

O Święty Charbelu, przykładzie cierpliwości i ciszy, wstaw się za mną.

 

O Panie Jezu, który uświęciłeś Świętego Charbela i pomogłeś Mu dźwigać Jego krzyż daj mi odwagi, bym dźwigał życiowe trudy z cierpliwością i posłuszeństwem Twej Boskiej woli za wstawiennictwem Świętego Charbela.

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień IV

Czuły Ojcze Charbelu do Ciebie się uciekam. Ufność w Tobie przepełnia moje serce. Mocą Twojego wstawiennictwa u Boga oczekuje łaski, o którą proszę (wymienić łaskę). Okaż mi po raz kolejny swoje serce.

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstaw się za mną.

 

Boże, który udzieliłeś Świętemu Charbelowi łaski Twego podobieństwa, udziel mi łaski wzrastania w cnotach chrześcijańskich i miej miłosierdzie nade mną, bym mógł sławić Cię do końca.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień V

Święty Charbelu umiłowany przez Boga, oświeć mnie, pomóż mi i naucz mnie, co jest miłe Bogu. Pospiesz na mój ratunek. Czuły Ojcze, błagam, byś prosił Boga o tę łaskę (wymienić łaskę).

Święty Charbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną.

 

Boże usłysz moją prośbę za pośrednictwem Świętego Charbela. Ocal moje biedne serce i daj mi pokój. Uspokój niepokój duszy mojej.

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień VI

Święty Charbelu, potężny pośredniku, proszę Cię o spełnienie łaski, której potrzebuję (wymienić łaskę). Jedno Twoje słowo wystarczy, by Jezus mi przebaczył, by się nade mną zmiłował i by obdarzył mnie tym, o co proszę.

 

O Święty Charbelu, radości nieba i ziemi, wstaw się za mną.

 

Boże, który wybrałeś Świętego Charbela, by bronił nas, udziel nam przez swą Boską moc tej łaski (wymienić łaskę), bym Cię sławił/a do końca.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień VII

Święty Charbelu, kochany przez wszystkich, pomocniku potrzebujących, mam niezachwianą wiarę w Twoje pośrednictwo przed Bogiem. Udziel mi tej łaski (wymienić łaskę).

Święty Charbelu, gwiazdo, która doradzasz zagubionym, wstaw się za mną.

 

Boże me liczne grzechy utrudniają otrzymanie Twych darów. Udziel mi łaski żalu za grzechy. Odpowiedz mi za pośrednictwem Świętego Charbela, powróć radość do mego smutnego serca i udziel mi tego, o co proszę. Jesteś wcieleniem łaski i chwały.

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień VIII

Święty Charbelu, kiedykolwiek widzę Cię klęczącego na trzcinowej macie, poszczącego, odmawiającego sobie wszystkiego i pochłoniętego wzywaniem Boga moja nadzieja i wiara w Ciebie rośnie. Błagam Cię o pomoc w otrzymaniu łaski, o którą proszę (wymienić łaskę).

Święty Charbelu pochłonięty Bogiem, wstawiaj się za mną.

 

Jezu najspokojniejszy, który wzniosłeś Charbela do biblijnej perfekcji, uroczyście proszę Cię udziel mi łaski, bym życie przeżył/a zgodnie z Twoimi życzeniem.

Kocham Cię Boże, Wybawco mój.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień IX

Święty Ojcze Charbelu, zbliżam się do końca nowenny. Moje serce żywi się modlitwą do Ciebie. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą prosiłem/łam za Twoim pośrednictwem. Żałuję i obiecuję nigdy więcej nie popaść w grzech. Proszę spełnij mą prośbę (wymienić prośbę).

 

Święty Charbelu ukoronowany Glorią wstaw się za mną.

 

Panie, Ty słuchałeś modlitw Świętego Charbela i udzieliłeś Mu łaski jedności z Tobą, miej nade mną miłosierdzie w chwili rozpaczy. Ocal mnie od zła, którego nie jestem w stanie dźwigać.

Tobie chwała i wdzięczność na wieki wieków.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

 

Modlitwa z obrazka św. Charbela

 

Boże Ojcze Przenajświętszy, który tak ogromnie ukochałeś człowieka, że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32) i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego, aby objawił mu to wszystko, co musi poznać, by stać się Twoim przybranym synem i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna. Błagam cię o spełnienie mojej prośby…w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi i  którą pragnę ofiarować Tobie za wstawiennictwem Świętego Szarbela, którego miłość do Ciebie była niezmierzona.

 

Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27). Jest on przeznaczony do tego by być w Tobie i z Tobą (J 17,21), by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje, bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23), zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo twojego ukochanego Świętego Szarbela.

Amen.


2016-10-03 - 10. Modlitwy do św. Jana Bosko

 

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Córkę Ojca przedwiecznego.

Zdrowaś Maryjo…

 

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.

Zdrowaś Maryjo…

 

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako ukochaną Oblubienicę Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu.

 

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie.

Amen.

 

 

Litania do św. Jana Bosko

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Janie Bosko, módl się za nami.

Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży...

Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki...

Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa...

Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży...

Niezrównany Uczniu Dziewicy najmędrszej w sztuce wychowania...

Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz...

Przewodniku święty młodzieży...

Wzorze wychowawców i nauczycieli...

Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży...

Ojcze sierot i opuszczonych...

Kapłanie według Serca Bożego...

Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych...

Gorejący Głosicielu Ewangelii...

Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej...

Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu...

Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki...

Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej...

Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty...

Apostole częstej Komunii świętej...

Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji...

Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem...

Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych...

Przewodniku apostolatu świeckich...

Wybitny Cudotwórco i Proroku...

Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie...

Niezrównany Doradco i Pocieszycielu...

Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży...

Potężny Orędowniku u tronu Boga.

 

Módl się za nami, święty Janie Bosko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

Nowenna do Św. Jana Bosko

 

Nowenna dzień 1 – 22 stycznia

Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu.

Amen

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Módl się za nami św. Janie Bosko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Dzień 2 – 23 stycznia

Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 3 – 24 stycznia

Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 4 – 25 stycznia

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 5 – 26 stycznia

Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 6 – 27 stycznia

Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 7 – 28 stycznia

Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 8 – 29 stycznia

Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami.

Amen

Ojcze nasz…

 

Dzień 9 – 30 stycznia

Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci.

Amen

Ojcze nasz…

 

 

Wezwania do Św. Jana Bosko

 

Abyś w nas gorącą miłość do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył. Przez przyczynę św. Jana Bosko prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Abyś w sercach naszych dziecięce uczucie i niezachwianą ufność do Maryi Wspomożycielki rozbudzić raczył.

Abyś Kościół Chrystusowy do pełnienia jego misji uzdolnić raczył.

Abyś papieża naszego Jana Pawła, najobfitszymi łaskami obdarzyć raczył.

Abyś nam biskupów i kapłanów gorliwych pełnych poświęcenia i ducha apostolskiego dać raczył.

Abyś nasz naród od wszelkich zagrożeń uwolnić i do wytrwałości w twej służbie pobudzić raczył.

Abyś dzieciom naszym i młodzieży prawdą, światłem i drogą być raczył.

Abyś nam grzechy przebaczyć i do łaski swej przywrócić raczył.

Abyś nam czystość duszy i siłę woli, jasność umysłu i męstwo dać raczył.

 

Módlmy się:

Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie.

Amen.


menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Chorzowska 160.