Parafia św. Jana i Pawła Męczenników
w Katowicach

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Teodor Kolarz

14.01.1881

04.12.1966

14.01.1881

04.12.1966

Piotr Grobert

29.06.1950

10.02.1982

29.06.1950

10.02.1982

Karol Raimann

26.10.1908

01.01.1900

26.10.1908

01.01.1900

Katarzyna Raimann

12.11.1910

07.08.1992

12.11.1910

07.08.1992

Alojzy Haberla

08.12.1891

06.08.1945

08.12.1891

06.08.1945

Maria Haberla

19.10.1896

18.03.1967

19.10.1896

18.03.1967

Teodor Wesołek

29.10.1912

17.09.1966

29.10.1912

17.09.1966

Małgorzata Siedlaczek

06.06.1903

03.04.1980

06.06.1903

03.04.1980

Antoni Dronia

17.05.1903

23.02.1967

17.05.1903

23.02.1967

Wilhelm Krzyszczyk

09.03.1909

29.08.1966

09.03.1909

29.08.1966

Roman Wierzbowski

18.06.1902

04.08.1980

18.06.1902

04.08.1980

Henryk Kolender

23.04.1922

16.08.1966

23.04.1922

16.08.1966

Bronisław Haja

30.05.1930

11.02.1974

30.05.1930

11.02.1974

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kolarz Teodor

14.01.1881

04.12.1966

Data urodzenia:

14.01.1881

Data śmierci:

04.12.1966

Status:
Pochowany:

Grobert Piotr

29.06.1950

10.02.1982

Data urodzenia:

29.06.1950

Data śmierci:

10.02.1982

Status:
Pochowany:

Raimann Karol

26.10.1908

01.01.1900

Data urodzenia:

26.10.1908

Data śmierci:

01.01.1900

Status:
Pochowany:

Raimann Katarzyna

12.11.1910

07.08.1992

Data urodzenia:

12.11.1910

Data śmierci:

07.08.1992

Status:
Pochowany:

Haberla Alojzy

08.12.1891

06.08.1945

Data urodzenia:

08.12.1891

Data śmierci:

06.08.1945

Status:
Pochowany:

Haberla Maria

19.10.1896

18.03.1967

Data urodzenia:

19.10.1896

Data śmierci:

18.03.1967

Status:
Pochowany:

Wesołek Teodor

29.10.1912

17.09.1966

Data urodzenia:

29.10.1912

Data śmierci:

17.09.1966

Status:
Pochowany:

Siedlaczek Małgorzata

06.06.1903

03.04.1980

Data urodzenia:

06.06.1903

Data śmierci:

03.04.1980

Status:
Pochowany:

Dronia Antoni

17.05.1903

23.02.1967

Data urodzenia:

17.05.1903

Data śmierci:

23.02.1967

Status:
Pochowany:

Krzyszczyk Wilhelm

09.03.1909

29.08.1966

Data urodzenia:

09.03.1909

Data śmierci:

29.08.1966

Status:
Pochowany:

Koźlik

01.01.1905

01.01.1900

Data urodzenia:

01.01.1905

Data śmierci:

01.01.1900

Status:
Pochowany:

Wierzbowski Roman

18.06.1902

04.08.1980

Data urodzenia:

18.06.1902

Data śmierci:

04.08.1980

Status:
Pochowany:

Kolender Henryk

23.04.1922

16.08.1966

Data urodzenia:

23.04.1922

Data śmierci:

16.08.1966

Status:
Pochowany:

Haja Adela

21.01.1930

17.08.1973

Data urodzenia:

21.01.1930

Data śmierci:

17.08.1973

Status:
Pochowany:

Haja Bronisław

30.05.1930

11.02.1974

Data urodzenia:

30.05.1930

Data śmierci:

11.02.1974

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, siedziba: Katowice, Chorzowska 160.