Kancelaria parafialna

 

Poniedziałek

8.30-10.00

 

Wtorek

15.00-18.00

 

Środa

8.30-10.00

 

Czwartek

15.00-18.00

 

Piątek

8.30-10.00

 

 

Nr wew. tel. 35 (w godzinach urzędowania)

 

 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH ORAZ POGRZEBU

 

Chrzest Święty

akt urodzenia dziecka (odpis) oryginał do wglądu,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),

jeżeli chrzestni są spoza parafii: zaświadczenia z parafii zamieszkania, dopuszczające ich do godności rodziców chrzestnych.

 

 

I Komunia Święta

 

świadectwo chrztu dziecka jeżeli dziecko nie zostało chrzczone w naszej parafii.

 

 

Bierzmowanie

 

świadectwo chrztu jeżeli chrzest odbył się w innej parafii,

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji w przypadku osób starszych.

 

 

Sakrament Małżeństwa

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO NA 3 MIESIĄCE PRZED DATĄ ŚLUBU:

 

aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu,
dowody osobiste
świadectwo ukończenia katechizacji (dyplom ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej, uwaga!!! nie jest tym dokumentem świadectwo ukończenia szkoły)

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) 

 

DOKUMENTY KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE (NAJPÓŹNIEJ 2 TYGODNIE PRZED ŚLUBEM):


zaświadczenia o uczestnictwie w naukach przedślubnych, Dniu Skupienia dla narzeczonych oraz o wizycie w Poradni Życia Rodzinnego.

 

 

Pogrzeb katolicki

 

akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), przekaz z parafii zamieszkania osoby zmarłej (jeśli zmarły nie jest z naszej parafii)

 

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Chorzowska 160.