Modlitwy na każdy dzień

9. Modlitwy do św. Charbela 

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.

Amen.

 

 

 

 

 

 

Litania do św. Charbela

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Szarbelu, módl się za nami.

 

Święty Szarbelu, żyjący Cudzie Boga - Umocnij naszą wiarę.

Święty Szarbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary...

Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie...

Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało...

Święty Szarbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko...

Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący...

Święty Szarbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata...

Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia...

Święty Szarbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat...

Święty Szarbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny...

Święty Szarbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewającydwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa...

Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający błogosławieństwami Stworzenia...

Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu...

Święty Szarbelu, Światło Oświecające Kościół Boży...

Święty Szarbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał...

Święty Szarbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych...

Święty Szarbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwalę...

Święty Szarbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie...

Święty Szarbelu, Głosie wołający i budzący sumienia...

Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia...

Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka...

Święty Szarbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów...

Święty Szarbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo...

Baranku Boży… (3x)

 

P. Módl się za nami św. Szarbelu, wielki Pustelniku Boga

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, Ty św. Szarbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im Miłosierdzie.

 

Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest ko­nieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Szarbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski o którą Cię prosimy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

 

Nowenna do Św. Charbela

 

Dzień I

O cudowny Święty Charbelu, z którego nieskazitelnego ciała, które przeciwstawiło się zepsuciu, promieniej woń Niebieska, przyjdź na mój ratunek i udziel mi od Boga łaski, której potrzebuję (wymienić łaskę).

Amen.

 

Święty Charbelu módl się za mnie.

 

O Panie, który obdarzyłeś Świętego Charbela łaską wiary, błagam byś obdarzył mnie za Jego pośrednictwem Boską łaską życia zgodnie z Twoimi przykazaniami i Biblią.

Chwała Bogu na wieki wieków.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień II

Święty Charbelu, męczenniku życia zakonnego, który doświadczył cierpienia i którego Pan Jezus uczynił świecącym znakiem, uciekam się do Ciebie i proszę za Twoim pośrednictwem o łaskę (wymienić łaskę).

Zawierzam Tobie.

Amen.

 

Święty Charbelu, wazo wonności wstaw się za mną.

 

Boże pełen dobroczynności, który nagrodziłeś Charbela mocą sprawiania cudów, miej miłosierdzie nade mną i obdarz mnie tym, o co proszę za Jego pośrednictwem.

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień III

Umiłowany Święty Charbelu, który świecisz jak jasna gwiazda na niebie kościoła, oświeć moją drogę i umocnij moją nadzieję. Ciebie proszę o łaskę (wymienić łaskę).

Proś o to ukrzyżowanego Jezusa, którego nieustannie czcisz.

Amen.

 

O Święty Charbelu, przykładzie cierpliwości i ciszy, wstaw się za mną.

 

O Panie Jezu, który uświęciłeś Świętego Charbela i pomogłeś Mu dźwigać Jego krzyż daj mi odwagi, bym dźwigał życiowe trudy z cierpliwością i posłuszeństwem Twej Boskiej woli za wstawiennictwem Świętego Charbela.

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień IV

Czuły Ojcze Charbelu do Ciebie się uciekam. Ufność w Tobie przepełnia moje serce. Mocą Twojego wstawiennictwa u Boga oczekuje łaski, o którą proszę (wymienić łaskę). Okaż mi po raz kolejny swoje serce.

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstaw się za mną.

 

Boże, który udzieliłeś Świętemu Charbelowi łaski Twego podobieństwa, udziel mi łaski wzrastania w cnotach chrześcijańskich i miej miłosierdzie nade mną, bym mógł sławić Cię do końca.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień V

Święty Charbelu umiłowany przez Boga, oświeć mnie, pomóż mi i naucz mnie, co jest miłe Bogu. Pospiesz na mój ratunek. Czuły Ojcze, błagam, byś prosił Boga o tę łaskę (wymienić łaskę).

Święty Charbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną.

 

Boże usłysz moją prośbę za pośrednictwem Świętego Charbela. Ocal moje biedne serce i daj mi pokój. Uspokój niepokój duszy mojej.

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień VI

Święty Charbelu, potężny pośredniku, proszę Cię o spełnienie łaski, której potrzebuję (wymienić łaskę). Jedno Twoje słowo wystarczy, by Jezus mi przebaczył, by się nade mną zmiłował i by obdarzył mnie tym, o co proszę.

 

O Święty Charbelu, radości nieba i ziemi, wstaw się za mną.

 

Boże, który wybrałeś Świętego Charbela, by bronił nas, udziel nam przez swą Boską moc tej łaski (wymienić łaskę), bym Cię sławił/a do końca.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień VII

Święty Charbelu, kochany przez wszystkich, pomocniku potrzebujących, mam niezachwianą wiarę w Twoje pośrednictwo przed Bogiem. Udziel mi tej łaski (wymienić łaskę).

Święty Charbelu, gwiazdo, która doradzasz zagubionym, wstaw się za mną.

 

Boże me liczne grzechy utrudniają otrzymanie Twych darów. Udziel mi łaski żalu za grzechy. Odpowiedz mi za pośrednictwem Świętego Charbela, powróć radość do mego smutnego serca i udziel mi tego, o co proszę. Jesteś wcieleniem łaski i chwały.

Tobie chwała na wieki.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień VIII

Święty Charbelu, kiedykolwiek widzę Cię klęczącego na trzcinowej macie, poszczącego, odmawiającego sobie wszystkiego i pochłoniętego wzywaniem Boga moja nadzieja i wiara w Ciebie rośnie. Błagam Cię o pomoc w otrzymaniu łaski, o którą proszę (wymienić łaskę).

Święty Charbelu pochłonięty Bogiem, wstawiaj się za mną.

 

Jezu najspokojniejszy, który wzniosłeś Charbela do biblijnej perfekcji, uroczyście proszę Cię udziel mi łaski, bym życie przeżył/a zgodnie z Twoimi życzeniem.

Kocham Cię Boże, Wybawco mój.

Amen.

 

Tobie chwała na wieki.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

***

 

Dzień IX

Święty Ojcze Charbelu, zbliżam się do końca nowenny. Moje serce żywi się modlitwą do Ciebie. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą prosiłem/łam za Twoim pośrednictwem. Żałuję i obiecuję nigdy więcej nie popaść w grzech. Proszę spełnij mą prośbę (wymienić prośbę).

 

Święty Charbelu ukoronowany Glorią wstaw się za mną.

 

Panie, Ty słuchałeś modlitw Świętego Charbela i udzieliłeś Mu łaski jedności z Tobą, miej nade mną miłosierdzie w chwili rozpaczy. Ocal mnie od zła, którego nie jestem w stanie dźwigać.

Tobie chwała i wdzięczność na wieki wieków.

Amen.

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 

 

Modlitwa z obrazka św. Charbela

 

Boże Ojcze Przenajświętszy, który tak ogromnie ukochałeś człowieka, że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32) i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego, aby objawił mu to wszystko, co musi poznać, by stać się Twoim przybranym synem i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna. Błagam cię o spełnienie mojej prośby…w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi i  którą pragnę ofiarować Tobie za wstawiennictwem Świętego Szarbela, którego miłość do Ciebie była niezmierzona.

 

Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27). Jest on przeznaczony do tego by być w Tobie i z Tobą (J 17,21), by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje, bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23), zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo twojego ukochanego Świętego Szarbela.

Amen.
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Chorzowska 160.