Modlitwy na każdy dzień

3. Modlitwa podczas Adoracji i podczas uroczystości Bożego Ciała 

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56)

 

Dzięki Ci, Panie, że pozostawiłeś światu pamiątkę Twej męki, śmierci i zmartwychwstania w sakramencie Eucharystii. Cóż więcej mogłeś uczynić dla nas niż ustanowić ten sakrament przymierza? Adorujemy Ciebie, który rzeczywiście jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Wobec Twej rzeczywistej obecności oddajemy się Tobie, który przemieniasz wszystko, na co spojrzysz, i wszystko, czego dotykasz. Przyjdź i krocz pośród nas w Swej eucharystycznej postaci, jak chodziłeś między ludźmi w Galilei. Uczyń nas czcicielami w duchu i prawdzie. Naucz nas otwierać przed Tobą serce na adoracji. Panie, Ty czekasz na nas w Najświętszym Sakramencie. Naucz nas oddawać Ci nasz czas na eucharystycznej adoracji. Jeśli ten czas wydaje się nam stracony, przebacz nasz brak wiary. Gdy ofiarujemy Ci ten czas, przymnóż nam wiary i gorliwości. Naucz nas adorować Cię tu na ziemi przez wszystkie dni, aż do czasu, gdy będziemy Cię adorować bez zasłony i bez końca w niebie w obecności aniołów i wszystkich świętych.

Amen.

 

Modlitwa dzieci

Dziękuję Jezu, Ty jesteś obecny w Hostii. Ty jesteś z nami aż do skończenia świata. Uwielbiam Cię z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich swych sił.

Ojcze nasz...
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Chorzowska 160.