Parafia św. Jana i Pawła Męczenników
w Katowicach

Porządek nabożeństw

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw

Ofiara na parafię

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

KOLĘDA 2023
11/11

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY

Z MODLITWĄ O DAR BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

26 listopada rozpoczniemy składanie wizyt duszpasterskich w rodzinach naszej parafii. Jak przygotować się do wizyty duszpasterskiej?

 

Do wizyty przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, na stole ma znajdować się krzyż, woda święcona, kropidło, dwie świece i Pismo Święte.

Dzieci i młodzież szkolna przygotowują zeszyt do religii do wglądu duszpasterza.

 

Tradycyjne odwiedziny duchownego w domach wiernych, w Polsce nazywane są kolędą, a np. we Włoszech błogosławieniem domów i rodzin, mają swoje uzasadnienie w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Kan. 529 mówi, że:

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.”

 

Kolęda jest do wypełnienia - przynajmniej w części - tego nakazu świetną okazją, ale, jak wiadomo, w życiu bywa różnie... Skąd się wzięła kolęda?

Calendae - tak nazywał się pierwszy dzień każdego miesiąca w kalendarzu rzymskim. Składano sobie wtedy życzenia. W średniowieczu od Nowego Roku do Wielkiego Postu ksiądz odwiedzał domy 'po kolędzie'. Sobór Trydencki (XVI w.) zalecił, by kapłan poznawał wiernych, dbał o nich.

 

Przy okazji odwiedzin duszpasterskich na drzwiach domu umieszcza się symbol: C+M+B 2023. Co oznaczają litery: C+M+B? Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: Christus Mansionem Benedicat - Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu. Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają w ten sposób świadectwo swojej przynależności do Kościoła Katolickiego.

 

Przy okazji kolędy warto przypomnieć, iż parafia jest zobowiązana do prowadzenia kartoteki swoich parafian, gdzie odnotowuje się dane, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny, problemy. Odwiedziny kolędowe stanowią idealną okazję do aktualizacji kartoteki, na czym zarówno duszpasterzom, jak i parafianom powinno mocno zależeć.

 

Po okresie pandemicznej przerwy kolęda duszpasterska winna być dalej praktykowana. Jak to było w przeszłości i dzisiaj może przynieść wiele dobra, ożywić naszą wspólnotę parafialną, pozwolić bardziej się poznać: duszpasterzom i wiernym; bardziej stać się Kościołem.

 

kolęda2022 - 1 

SPOWIEDŹ ŚW. W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
12/03

 

Z BOŻĄ I LUDZKĄ POMOCĄ REMONTUJEMY WNĘTRZE NASZEGO KOŚCIOŁA
25/07

Nasza parafia prosi o ofiary wszystkich ludzi dobrej woli, by nasza świątynia mogła zmienić swój wygląd z obecnego

 

 

na przyszły

 

 

MODLIMY SIĘ ZA DOBRODZIEJÓW REMONTU

 

Remont naszego parafialnego kościoła to nasze wspólne dzieło, które czynimy na chwałę Bożą. To także czas, w którym w sposób szczególny jednoczymy się, umacniamy więzi naszej parafialnej rodziny oraz uwrażliwiamy się na wzajemną pomoc i życzliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rewitalizacja naszego kościoła to wyzwanie, aby 120-letni obiekt sakralny, jeden z najstarszych w Katowicach, powrócił do swojej świetności i był naszą chlubą i dumą w regionie i Ojczyźnie.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie – to duchowe oraz to materialne. Naszą wdzięczność wyrażamy życzliwą pamięcią oraz wytrwałą modlitwą.

Za wszystkich Dobrodziejów i Ofiarodawców na rzecz remontu naszej świątyni z wdzięcznością modliy się przez cały okres prac w sposób szczególny:

w każdą środę po Mszach świętych, w trakcie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

w III niedzielę miesiąca na Mszy świętej (intencja mszalna)

w codziennej modlitwie różańcowej Koła Żywego Różańca polecają intencje osób wspomagających remont oraz ich rodziny.

Czy możesz nam jeszcze pomóc?

 Tak, jesteś nam potrzebny!

MASZ DOBRE SERCE!!!

 Prosimy, wesprzyj nasze prace…

JAK MOŻESZ NAM POMÓC?

POPRZEZ MODLITWĘ

FINANSOWO:

  1. Przekazując dobrowolne wpłaty na konto parafii

Bank Pekao Oddział w Katowicach

38 1240 4227 1111 0000 4842 6864

 

lub przez usługę CashBill S.A. na anszej stronie internetowej (zakładka 'ofiara na parafię')

  1. BĘDĄC WOLONTARIUSZEM REMONTU: Zachęcając swoich znajomych, rodzinę oraz inne osoby oraz firmy, aby zechcieli wesprzeć nasze prace modlitwą oraz finansowo.


DZIĘKUJEMY!

„Radosnego dawcę miłuje Bóg.”

(por. 2 Kor 9, 7)

 

Informujemy jednocześnie, że na skutek panującej inflacji łączny koszt remontu wzrósł o ponad 400 000 PLN.

 

Stan zbiórki na remont kościoła:                                                       97 202,07 PLN

Brakująca kwota:                                                                             2 286 844,24 PLN

Poniesione wydatki na remont:                                                      594 379,50 PLN

 

W zakończonym I etapie w obrębie prezbiterium wykonano następujące prace:

- wykonanie przebudowy wewnętrznych stalowych ściągów,
- wykonanie nowych instalacji (elektryczna, nagłośnieniowa, mikrofonowa, sygnalizacji PPOŻ, monitoringu CCTV, alarmowa),
- przebudowa zewnętrznych stalowych ściągów w rejonie prezbiterium,
- remont wątku ceglanego elewacji zewnętrznej w rejonie wykonywanych prac przebudowy stalowych ściągów, w granicach podziału architektonicznego,

- remont ścian oraz odświeżające malowanie powierzchni ścian prezbiterium z uwzględnieniem tęczy zamykającej część prezbiterialną,

- zakup i instalacja nowych głośników w przestrzeni prezbiterium,

- zakup i instalacja nowych drzwi do pomieszczeń będących w przyszłości nową zakrystią i kaplicą dziennej adoracji Najśw. Sakramentu.

       

 

 

 

 

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, siedziba: Katowice, Chorzowska 160.